Aller Kirke Kær Møllevej


Aller Kirkegård. Fotograf:Christiansfeld Arkiv


Aller Kirke, Kær Møllevej 17. Fotograf: Christiansfeld Arkiv

Intro

På kirkens nordvæg findes figurer som mednes at være fra 1450.

Faldne i krigen 1914-18 Noisen Laurids S 19.02.1893 Frankrig 09.09.1914 Schmidt Niels 09.12.1880 Seesen 27.10.1914 Klemmesen Mathias P 19.10.1884 Polen 14.12.1914 Høier Marius H 20.08.1890 Belgien 16.12.1914 Kjeld Niels J 18.02.1891 Elsass 03.03.1915 Fink Johannes P 28.12.1892 Karpaterne 07.03.1915 Beck Thomas C 28.06.1892 Frankrig 06.06.1915 Jensen Niels 29.06.1892 Frankrig 08.07.1915 Berg Christen J 19.11.1877 Rusland 09.09.1915 Nissen Niels P 12.03.1889 Rusland 14.09.1915 Clasen Friedrich W A 29.01.1895 Frankrig 28.09.1915 Juhl Emil 30.11.1894 Nerft. 10.10.1915 Hoffmann Christian N 04.02.1894 Frankrig 14.10.1915 Beck Adolf 08.11.1889 Frankrig 20.07.1916 Amelang Richard 14.08.1889 Frankrig 25.06.1917 Hellesøe Hans P 05.03.1898 Flandern 03.08.1917 Foght Troels A 22.09.1885 Flandern 09.10.1917 Knudsen Peter P 23.11.1892 Flandern 09.10.1917 Eriksen Jørgen 07.04.1892 Savnet 1917


På nordvægen findes rester af figurer af Maria Magdalene og Johannes døberen, Marias himmelkroning og 12 apostle, som er resterne af en gotisk altertavle fra ca. 1450.

Hele sydsiden af tårnet er fornyet og bærer i jerncifre årstallet 1724 og Frederiks IV `s spejlmonogram samt initialer for amtmanden Detlef Graf zu Reventlow.

På vestsiden er der initialer for provst Hans Ahrend Fischer og sognepræst Johannes Zoega.

I kirken er der epitafier fra 1654 over Kiersten Hansdatter og Johan Schrøder og fra 1835 over sognepræst Jac.Aagaard, samt gravsten i barok over sognepræst Lage Damp død 1634.