Aller Frivillige Brandværn


Aller Brandstation , ved Aller Mølle.


Sten står ved Brandstationen ved Aller Mølle

Intro

Aller Frivillige Brandværn blev oprettet i 1901.

Aller frivillige brandværn blev etableret i 1901. Der har været 15 brandkaptajner gennem årerne Udrykninger foregik de første år med hestevogne og senere med hestetrukne sprøjte, alarmeringen fra starten var når kirkeklokkerne kleimtede, og rundt i sognet blev der blæst i brandhornene, og alle fik benene på nakken. Den, der boede nærmest ved ”brandstationen”, skulle stille med to heste. De blev forspændt sprøjtevognen, og så gik det derudad, alt hvad remmer og tøj kunne holde. Aller frivillige brandværn blev hjælpe værn under Fjelstrup frivillige brandværn ved kommunesammenlægningen i 1970, og det var et godt samarbejde, så længe det varede. Senere blev de selvstændig igen, og der har været samarbejde med Tyrstrup frivillige brandværn indtil lukningen af værnet i 2015.

Viggo Jensen og Nels Thorsgaard