Alhedens Plantager


Stendal Plantage

Intro

Alhedens Plantager er landets ældste plantager. De ligger på den store alhede og består af Stendal, Ulvedal og Havredal, samt Kompedal, som ligger lidt syd for de tre andre.

Stendal Plantage er landets ældste plantage. Beplantningen begyndte under Christian den VII i 1788. Derefter kom plantagerne i Kompedal (1789), Ulvedal (1796), Havredal (1828) til. Målet med plantagerne var at producere træ og skabe læ til den opdyrkning af Alheden, som havde været i gang siden 1759. Det tilplantede område kaldte digteren St. St. Blicher for Alhedens Kongeskov, og i løbet af godt 40 år var hele Kongeskoven inddiget og tilsået.

''Publiceret''