Algade 11


Algade 11


Hotel Hindø

Intro

Bygningen er opført i 1856 for købmand Skikkild. Med sit røde, afvalmede tegltag og de mørkerøde facadesten, der står i flot kontrast til den sorte sokkel og de hvide vinduer, gesimser og pudsede bånd er den en typisk repræsentant for den byggeskik, der præger Ringkøbings gamle bykerne.

Trappen til det nuværende pizzeria flankeres af to tjærede, tøndeformede cementklodser med en særlig historie. I 1857 bestilte købmanden to tønder af det nymodens byggemateriale cement i England. Skibet strandede i Hjerting, og cementtønderne faldt i vandet, da de skulle transporteres ind til stranden. Tolderne kendte ikke noget til det moderne materiale, og tønderne med den våde cement blev derfor sendt til Ringkøbing, hvor købmanden måtte betale alle omkostninger inklusive told for de nu størknede og ubrugelige tønder med cement, som altså i stedet endte som udsmykning. Historien om de uheldige cementtønder fik faktisk et nyt kapitel i forbindelse med forundersøgelserne til Storebæltsbroen, for da man skulle finde den rette cement til de kolossale betonkonstruktioner under vandet, kom Teknologisk Institut til Ringkøbing for at udtage prøver af den originale cement fra købmand Skikkilds dyrt betalte gamle cementtønder, der stadig står på trappen trods en tur i saltvand for mere end 150 år siden. Læs mere om bygningen på Bevaringsforeningens hjemmeside: [https://www.bevaringsforeningen.dk/ringkobing/huse-i-ringkobing/algade/algade-11/ https://www.bevaringsforeningen.dk/ringkobing/huse-i-ringkobing/algade/algade-11/]