Alfred Nobels Vej


Alfred Nobel

Intro

Øst-vestgående vej, som danner den sydlige grænse for universitetsområdet. Opkaldt efter Alfred Nobel (1833-1896): svensk kemiker og opfinder.

''Alfred Nobel'' Alfred Nobel opfandt bl.a. dynamit (1866) og sprænggelatine (1875). Grundlagde sprængstoffabrikker i talrige lande, bl.a. Bofors i Sverige og Alfred Nobel & Co. i Tyskland. Efterlod sig 32 mio. kr., der ifølge hans testamente blev anvendt til oprettelse af Nobel-stiftelsen. Af renterne uddeles hvert år Nobelpriserne i fysik og kemi, begge af Kungliga vetenskapsakademien, i fysiologi eller medicin af Karolinska institutet, i litteratur af Svenska akademien og for fredsarbejde af en komité, der vælges af Stortinget i Norge. Den 1968 indstiftede Nobelpris i økonomi, som ligeledes uddeles af Kungliga vetenskapsakademien, finansieres af midler fra Sveriges Riksbank. Priserne tildeles personer, der har gjort menneskeheden gavn ved at arbejde inden for de nævnte områder. Fredsprisen kan således tildeles den, der har gjort sig fortjent ved arbejde i forbindelse med "folkenes forening, afskaffelse eller en formindskelse af stående hære samt dannelse og udbredelse af fredskongresser". Uddelingen af Nobelpriserne foregår hvert år på Nobels dødsdag 10. december og fandt første gang sted 1901.

www.lademann.dk Aalborg byrådsforhandlinger 23. marts - 05.01.01G01