Albuen Strand


Anlægsarbejdet af en moderne strandstrand ved Albuen, Vejle, mellem 1942 og 1948. I forgrunden dobbeltspor og skur ved Vejle-Horsens banen.


Anlægsarbejde ved Albuen, Vejle, 23. maj 1942. I forgrunden dobbeltspor og skur ved Vejle-Horsens banen. Vejen fra Skyttehuset mod Bybæk ved Bredballe blev forlænget, som del af det samme nødhjælpsarbejde, der anlagde den moderne strand ved Albuen.


Anlæggelsen af den nuværende badestrand ved Albuen var et nødhjælpsarbejde for Vejle Kommunes arbejdsløse mænd i 1942. De arbejdsløse hentede sand fra Trelde Næs ved den sydøstlige munding af Vejle Fjord. I 1948 var den nye badestrand endelig færdig.

Intro

Stranden har fået sit navn, fordi stedet ligner en albue, der stikker ud i fjorden. Den nuværende badestrand ved Albuen blev anlagt i 1942-1948 som et beskæftigelsesprojekt for Vejle Kommunes arbejdsløse mænd. Sandet blev hentet fra Trelde Næs.

I 1941 vedtog Vejle Byråd i samarbejde med Hornstrup Sogneråd at forlænge vejen fra Skyttehuset til Bybæk.Vejen fra Skyttehuset mod Bybæk ved Bredballe blev forlænget, som del af det samme nødhjælpsarbejde, der anlagde den moderne strand ved Albuen. Vejen gik igennem begge kommuner, og de fordelte arbejdet imellem sig. Det var Vejle kommune der stod for anlæggelsen, mod at Vejle by skulle have retten til at anvende sine arbejdsløse mænd på hele strækningen. Dette gjaldt også i Hornstrup kommune, der til gengæld fik leverancen af materialer til det stykke af vejen som lå i Hornstrup Sogn. Vejle Kommune anlægger sandstrand her fra 1942-1948. Anlæggelsen af den nuværende badestrand ved Albuen var et nødhjælpsarbejde for Vejle Kommunes arbejdsløse mænd i 1942. De arbejdsløse hentede sand fra Trelde Næs ved den sydøstlige munding af Vejle Fjord. I 1948 var den nye badestrand endelig færdig. Vejen fra Skyttehuset mod Bybæk ved Bredballe blev forlænget, som del af det samme nødhjælpsarbejde. ''Efter anlæggelsen'' Stranden ved Albuen blev indtaget i slutningen af 1940’erne, hvor turen derud foregik på cykel eller gåben på den ny anlagte vej mellem Skyttehuset og Bybæk. Læskærmene på stranden blev opsat for at skærme imod flyvesand. Badegæsterne har selv små spidstelte med på stranden for at beskytte mod den værste vind og sol. Senere bliver der opført en bygning på stranden med omklædningskabiner, brusebade og toiletter i den ene ende, mens der kommer et samariterrum og kiosk i den anden ende.

Allerede i 1906 ansøgte badehusejer Niels Thomsen Vejle Byråd om tilladelse til at anlægge et nyt badested ude på ”'''Albuen lidt forbi Skyttehuset, da der er bedre Vand og tildeles sandbund'''”. Et badested i 1906 var et badehus til omklædning for enden af en badebro. Badehusejer Thomsen fik tilladelsen til at anlægge et badehus og en badebro på Albuen, og han indgik en lejekontrakt på området for 20 kr. det første år, og derefter 30 kr. årligt. Lejen af kommunens jord ved Albuen var betinget af skovudvalgets beslutninger om den offentlige færdsel og benyttelse af strandbredden. ¨ Det er uvist om Thomsen får opført badehusene, men den gode badestrand ved Albuen har været brugt som badestrand længe.