Albertslund Syd


Albertslund Syd 2. Albertslund Syd 2


Albertslund Syd 1. Albertslund Syd udgøres af tæt lav bebyggelse

Intro

Bydelen Albertslund Syd blev opført i 1963-68 af Fællestegnestuen. Den store bebyggelse er anlagt omkring en kanal. Langs kanalen går en kanalgade med treetages karréer. På begge sider af dette hovedstrøg ligger boligkvarterer med enten enetages atriumhuse eller toetages rækkehuse...

Bydelen Albertslund Syd blev opført i 1963-68 af Fællestegnestuen. Den store bebyggelse er anlagt omkring en kanal. Langs kanalen går en kanalgade med treetages karréer. På begge sider af dette hovedstrøg ligger boligkvarterer med enten enetages atriumhuse eller toetages rækkehuse. Et montagecirkulære, der blev gennemført i 1961, betød, at husene skulle bygges i betonelementer. Skoler og institutioner er spredt ud i området, og i den ene ende ligger et bycenter ved stationen. Den kørende og gående trafik er adskilt helt, som idealerne foreskrev i 1960’erne. Albertslund Syd blev en af 1960’ernes største succeser inden for boligbyggeriet. ''En tæt og lav succes'' Den såkaldte Fingerplan fra 1947 fastlagde, at Storkøbenhavns vækst skulle ske i fingre ud fra centrum med en S-togsbane i hver og grønne områder imellem. Den lille Herstedernes Kommune forudså en kraftig befolkningstilvækst med udgangspunkt i den nye S-togslinie. Der skulle derfor bygges en helt ny by, og kommunen insisterede på høj kvalitet. I stedet for at bygge højhuse, som mange andre steder, valgte man i Albertslund Syd at bygge tæt og lavt. Det skulle sikre trivsel for de mange børnefamilier. Det mest iøjnefaldende træk ved byen er ’tæppet’ af lave atriumhuse. De lukker sig ud mod vejen og åbner sig i stedet gennem store vinduespartier ind mod en afskærmet gårdhave. De enkle, hvide og næsten anonyme facader havde forbillede i den arabiske kasbah.