Albert Gottschalk. Gadeparti med Klokketårnet i Faaborg. 1901
Intro

Albert Gottschalk (1866-1906) har i dette værk skildret det smukke klokketårn i Faaborg, som man kan se den dag i dag. Billedet er malet en kold vinterdag, da Albert Gottschalk havde været til den årlige nytårsfest i Faaborg.

Albert Gottschalk (1866-1906) var ven med flere af fynboerne og var i en periode ofte på besøg i Faaborg. Han var en god ven af Peter Hansen (1868-1928) og Johannes Larsen (1867-1961) og deltog i 1901 i den årlige nytårsfest i Faaborg. Under dette ophold har han malet byens klokketårn en gråkold december – januar dag. Gottschalk brugte ofte vejen på forskellig vis, som motiv i sine værker, og med en fin koloristisk sans og sin helt egen brug af oliefarverne, skabte han malerier der karakteriserede hans malestil. Albert Gottschalks ofte mennesketomme malerier viser en optagethed af motiverne og af arbejdet med linjer, beskæringer og en decentralisering af motivet. De første tre af Gottschalks malerier blev indkøbt til Faaborg Museum i 1916, formodentligt på foranledning af vennerne Peter Hansen og Johannes Larsen. Som led i formidlingen på Faaborg Museum, vil der være opstillet en guldramme i sommerhalvåret, så man kan opleve det motiv, som Albert Gottschalk malede.

''Publiceret''