Albani Torv


Albani Torv. Sct. Knuds Marked.


Albani Torv, set fra Torvestræde.


Udsigt over Albani Torv. Den Katolske kirke, Odense Brugsforening. Opgravning på hjørnet ved Vægtergården. Bybus.


Affotografering af ældre billede. Albani Torv. Ryttere opstillet til parade. I baggrunden Brockmann's hotel.


Torveliv på Albani Torv omkring 1890. Husene i baggrunden er fra venstre Rådhuset, Albani Torv nr. 15, 14, 13 (hjørnehuset), 12.


Albani Torv. Torveboder. Hestevogn. Husene Albani Torv 3, 2, 1, 13, 12.


Albani Torv, torvedag.


Blad med kopi af kobberstik. Tekst: "Lenshyldingen i Odense 1580".


Detailscanning fra Braunius: Albani Kirke


Detailscanning fra Braunius: Albani Torv

Intro

Albani Torv blev i sin tid udvidet, fordi det skulle danne ramme om én enkelt begivenhed: Lenshyldningen ved kong Frederik den 2. i 1580.

Torvet vokser
Da Albani Kirke blev revet ned i 1500-tallet opstod Albani Torv. I 1580 ville kong Frederik den 2. holde en stor hyldestceremoni i forbindelse med at han indsatte sine lensmænd og ceremonien skulle foregå i Odense på Albani Torv. Men torvet var for lille. Derfor fik han nedbrudt muren til Albani Kirkegård der lå ved siden af og området blev til en del af torvet. Alligevel var det ikke nok! På torvets nordside blev flere bygninger revet ned så torvet kunne blive stort nok til den prægtige ceremoni. I ceremonien deltog kongen og tre slesvigske hertuger med følge – tilsammen over 3.000 ryttere.

Midtpunktet for festlighederne på Albani Torv var en stor tribune der var pyntet op med rødt fløjl og en mægtig tronstol til kongen.I 1584 blev torvet igen brugt af Frederik den 2. til en stor ceremoni nemlig hyldningen af hans syvårige søn prins Christian der senere blev Christian den 4.

Handelsplads
Da Frederik den 2. var færdig med hyldestfestlighederne forærede han Albani Torv til Odense by der kunne bruge pladsen til torvehandel. På torvet handlede byens købmænd og håndværkere med bønder som kom langvejs fra med deres varer. Der blev handlet med korn og håndværksvarer. Handel med kreaturer og heste skulle foregå uden for byens porte.

En vej gennem byen
Da bilerne kom til var vejen mellem havnen og bydelen syd for åen for trang og for dårlig til den ny tids trafik. Derfor besluttede byrådet i 1952 at bygge en fire-sporet vej gennem den gamle middelalderlige bykerne. Den nye store vej fik navn efter industrimanden Thomas B. Thrige. I den forbindelse blev de huse der afgrænsede Albani Torv mod nord revet ned og torvet blev lagt sammen med den nye I. Vilhelm Werners Plads og det gamle handelstorv Fisketorvet.