Albani Kirke


Stenkors i brolægningen på Albani Torv, der markerer hvor man mener den nu nedrevne Albani Kirkes alter var. Ved dette alter blev kong Knud, senere helgenkåret som Knud den Hellige, dræbt af oprørske bønder 10. juli 1086.


Detailscanning fra Braunius: Albani Kirke


'Knud den Helliges drab i Sct. Albani Kirke 1086'. C. A. Benzon. Maleriet findes på Fyns Kunstmuseum.


Arkæologisk plantegning af de tre kirker. Stenkirken er prikket ind. Den yngste trækirke er markeret med en stiplet linie. Krydsskravering viser de spor, som ifølge udgraveren hører til den ældre trækirke.

Intro

Albani kirke er blevet aræologisk undersøgt ad flere omgange. Første gang i 1886, og efterfølgende i 1895 og 1955. I 1980, 1982 og 1983 blev der igen lavet arkæologiske undersøgelser, hvor man påviste to trækirker.

Stenkirken I 1886 graves der første gang efter Albani Kirke, det sker på 800-året for Knud den Helliges død i kirken. I den forbindelse blev der fundet murede begravelser og ud for Klokkerdybet, som var en lille smøge mellem matr. nr. 321 og 322. udgravede man fundamenter der tolkedes som en del af stenkirken. Ligeledes mente man at man havde fået lokaliseret kirkegårdsmurens nordøstre hjørne. Yderligere rester af stenkisten er kommet for dagen ved udgravninger i 1980 - 1983. Kirken har været opført af enten kløvede sten eller tilhugne granitkvadre. Fraværet af tegl i kirkens byggelag, samt i de ældste lag der hører til dens brug tyder på at den er opført i første del af 1100-årene.
Trækirkerne Under stenkirken blev der fundet spor af to trækirker. De to trækirker afløser hinanden, men de er svære at datere absolut. Dog er der i stolpehullerne til trækirke to fundet en del frådsten og findelt mørtel, hvilket peger på at opførelsen måske er foregået mens et frådstensbyggeri har været i gang i nærheden (måske krypten i Skt. Knuds?) Trækirke 1 har været smallere end trækirke 2. Den er ca. 7 meter bred, koret er ikke kendt men kirken har næppe været under 15-20 meter lang. Der har muligvis været to rækker af indre tagbærende stolper. Kirken har haft lergulv og kan have haft stavvægge. Kirken synes at være brændt. Trækirke 2 er større. Den har været ca. 11,50 meter bred og har en minimumslængde på 28 meter. Den har været forsynet med to rækker indre stolper, der har været tagbærende. Gulvet i trækirke 2 har bestået af et lag lerknolde der er trampet sammen. Også denne kirke synes at være brændt.
Under trækirke 1 er der fundet en klokkestøbningsgrube som det ældste på stedet. Klokken har haft omtrent samme dimensioner som Hedebyklokken fra omkring 950.