Alba Christensen-Dalsgaard


Lærerinde og byrådsmedlem Alba Christensen-Dalsgaard


Lærer og afgangselever på Kolding Realskole. Alba og Henrik Egeriis Christensen-Dalsgaard sidder midt i første række.

Intro

Alba Christensen-Dalsgaard var den første kvinde som blev indvalgt til Kolding byråd. Hun blev valgt ind ved kommunevalget i 1909 for Venstre, hvor hun sad indtil 1911. Hun arbejdede desuden som lærerinde, hvor hun sammen med sin ægtefælle Henrik Egeriis bestyrede Kolding Realskole 1890-1940.

Alba ”Albertine” Dalsgaard-Christensen blev født i Kolding d. 5. september 1878. Hun var datter af A. D. Burcharth, malermester og fabrikant, som var en del af byens bedre borgerskab. Alba blev gift som 20-årig med Henrik Egeriis Christensen-Dalsgaard. Udover hans store engagement for venstrepolitik, så var han søn af en bonde fra Silkeborg-egnen og begejstret for højskolebevægelsens undervisningsfilosofi. Det er muligt at det var ægtemandens politiske begejstring, som yderligere inspirerede Alba til at engagere sig politisk. Ved byrådsvalget i 1909 var Alba Christensen-Dalsgaard opstillet som nummer tre på Venstres liste. Dette var første byrådsvalg hvor kvinder kunne stemme og opstilles. Venstre fik indvalgt 6 mandater, hvoraf Alba var en af disse. Dengang kunne der kun stemmes på partilister, hvilket sikrede Alba en plads i byrådet. Det var lidt tilfældigt at Alba havde valgt at stille op, og hun var derfor nærmest overrasket over at være blevet valgt ind. I byrådet sad hun i Udvalget for Populære Foredrag, Legatudvalget, Forskønnelsesudvalget og Fattigudvalget. Dog var hendes tid i byrådet et kort foretagende. I 1911 flyttede Alba til en anden kommune, Harte-Bramdrup, og hun var derfor nødsaget til at forlade byrådet. Udover Albas tid i byrådet, så var hun også med til at agere bestyrelsespar sammen med Henrik Egeriis for Kolding Realskole. Han overtog skolen i 1890, og her udgjorde Alba et vigtigt omdrejningspunkt. Hun var en del af den faste lærerstab, til trods for at hun ikke var uddannet i lærerfaget. Alba og hendes mand blev tiltalt som ”Moster” og ”Gamle”, og på den tid var kælenavne af denne slags usædvanlige. De ledte skolen indtil de begge gik på pension i 1940. Alba levede 10 år mere, før hun døde i en alder af 71 år den 8. januar 1950.

''Publiceret''