Albøge
Intro

Landevejen gennem Albøge er skærmet af en tæt husrække på nordsiden, mens det lavereliggende engareal på vejens sydside præges af mindre, tilbagetrukne gårde med tilhørende jord. Bystrukturen er velbevaret og tydeligt aflæselig.

''Albøge'' Denne landsby var oprindeligt en af områdets største landsbyer.