Aktiestykket
Intro

Stedet har været stejleplads og handelsområde siden middelalderen. En stejleplads er en plads nær havet, hvor fiskegarnene hænges op på stejler for at tørres og renses. Aktiestykket er blevet anvendt som stejleplads indtil 1900-tallet. I de sidste 50 år er området blevet brugt som badestrand.

''Aktiestykket'' '' '' Stedet har været stejleplads og handelsområde siden middelalderen. En stejleplads er en plads nær havet, hvor fiskegarnene hænges op på såkaldte stejler for at tørres og renses. Man hænger også fisk til tørring og trækker bådene på land. Aktiestykket er blevet anvendt som stejleplads indtil 1900-tallet. I de sidste 50 år er området dog blevet brugt som almindelig badestrand. Området er offentligt tilgængeligt med en parkeringsplads ved siden af. ''Arkæologiske fund'' Ved arkæologiske udgravninger i 1984 og 1985 blev der fundet et kulturlag, et lerlag samt trækul. Et kulturlag er rester af længerevarende menneskelig aktivitet; et muldlag blandet med genstande fra fortiden. Fundet af kulturlaget m.m. afspejler sandsynligvis en kortvarig bebyggelse i forbindelse med fiskeri og handel. Der blev fundet en forsænket grube med et lerlag, som kan have været bunden af et telt eller en hytte. Der blev også fundet rester af to ildsteder på Aktiestykket. Fundene er dateret ved hjælp af møntfund til den sidste halvdel af middelalderen. ''Møntfund'' Der er blevet fundet en del mønter ved detektorbrug i området. Fund af mønter tyder på at pladsen har været anvendt som handelsplads. Mønterne er fundet både lige efter de arkæologiske undersøgelser på stedet i midten af 1980’erne samt i 1990’erne. Mønterne er af typen borgerkrigsmønter. Borgerkrigsmønter er en stor gruppe af danske mønter, som blev præget mellem 1241 og 1330’erne. De mønter, som er fundet på Aktiestykket, afbilder de danske konger Erik Klipping, Erik Menved samt Christopher 2. Møntfundene gør det muligt at afgrænse perioden hvor pladsen har været brugt. Erik Klipping var konge fra 1259 og Christoffer 2. var konge indtil 1330’erne, så det sandsynligvis i denne periode pladsen har været handelsplads. ''Venderstenen.'' I året 1153 landede Venderne med en stor flåde ved Sjællands østkyst – efter alt at dømme ved Karlslunde – for at gå imod Roskilde. Kongens tro mand Radulf var den første der kom ud mod fjenden; han opholdt dem med snak, til han fik undsætning af Svend. Snart begyndte et slag, hvori der deltog både fodfolk og ryttere. Sejren skiftede; men slaget endte med Vendernes flugt tilbage til stranden, hvor deres skibe lå. Til minde om Venderslaget blev der i 1925 rejst en sten på ”Aktiejorden”, med denne indskrift: ”Svend Grate og Radulf slog Venderne ved Kalfslunde 1153”.

''Publiceret''