Akseltorv 6-8


Akseltorv set mod Østergade. I venstre side ses Akseltorv 6-8.

Intro

Ejendommen Akseltorv 8 er bygget i år 1900 og har tidligere været apotek.

Bygherre var apoteker N.C. Müller, Kolding Løveapotek, der var ejer af ejendommen Akseltorv 6, der var blevet nyopført i 1877 efter at Jernbanegade i 1876 var blevet ført igennem fra Slotsgade til Akseltorv. Denne bygning var tegnet af kgl. bygningsinspektør L.A. Winstrup, og Akseltorv 8 blev bygget i samme stil. Den samlede bygning udgjorde nu en samlet og markant pendant til Rådhuset overfor, der også var opført efter tegninger af L.A. Winstrup og indviet i 1875. Apoteker N.C. Müller havde i 1896 købt hjørnet af Akseltorv/Markdanersgade af dødsboet efter guldsmed Heinrich og hustru, der havde haft guldsmedeforretning i en bygning fra midten af 1800-tallet, der vendte ud mod Akseltorv. Bag ved denne bygning og langs med Markdanersgade lå en meget gammel bygning, der gik tilbage til 1500-tallet. Den var i bindingsværk med udskæringer og var formentlig opført af adelsfamilien Lindenow, der også ejede herregårdene Fovslet og Drenderup sydvest for Kolding, men bygningen blev i 1896 kaldt Vaupells gård, fordi den havde været ejet af major J.V.L. Vaupell. De to eksisterende bygninger blev nedrevet 1899-1900 for at give plads for den nuværende bygning. Måske fordi apotekeren havde lidt dårlig samvittighed over at rive den gamle bygning ned, lod han billedhuggeren Carl Martin Hansen udføre to relieffer på den nye husmur ud mod Markdanersgade, der viste, hvordan den gamle bygning havde set ud. Enkelte bygningsdele fra Vaupells gård kan nu ses i billetsalget på Koldinghus.