Aksel H. Hansens plads


Afsløring af mindeflise


Aksel H. Hansens Plads, nederste del af Lillegade.

Intro

Pladsen er opkaldt efter Grenaas socialdemokratiske borgmester 1946-1976.

Pladsen er opkaldt efter Grenaas socialdemokratiske borgmester 1946-1976. I afholdsmanden Aksel H. Hansens periode som borgmester kom industrien for alvor til Grenaa. Frem til midten af 1950'erne var det byens store virksomhed, Grenaa Dampvæveri, der sikrede arbejdspladserne, men da fabrikken efterhånden rationaliserede produktionen, kom der politisk opmærksomhed på at skabe nye arbejdspladser. I spidsen for det politiske arbejde stod Aksel H. Hansen. Dansk-Norsk Kvælstoffabrik, Per Udsens Maskinfabrik og Danapak var nogle af de nye virksomheder, der opstod i byen. Med industrien fulgte også et øget behov for boliger, ungdomsuddannelser og skoler; et resultat heraf er Grenaa Gymnasium. Pladsen, der bærer hans navn, blev indviet i 1989.