Akkerup


Postkort. Akkerup Præstegård. Billedet tilhører Haarby Lokalhistoriske Arkiv

Intro

Akkerup er nævnt første gang 1425 i formen Ackendorp. Forleddet er mandsnavnet Akki. Efterleddet er ’-torp’, der betyder udflytterbebyggelse.