Agtrupskov Skole i Sdr. Bjert


Agtrupskov Skole


Den gamle Agtrupskov Skole


Jakob Bergholdt, den første lærer på Agtrupskov Skole, 1859-1861.


Kristian Lauritsen, førstelærer 1924-1958.


Niels Uldall Jensen, førstelærer 1886-1924.


Skoleelever fra Agtrupskov Skole synger morgensang ved sognets ældste borger, Mads Kehlets 100 års fødselsdag i 1952.

Intro

Agtrupskov Skole er en af de tidligere landsbyskoler i Sdr. Bjert Sogn. Den blev bygget i 1858 og var i 100 år skole for børnene fra den del af landsbysognet, indtil Sdr. Bjert Centralskole tog over i 1958.


Agtrupskov Skole er en af de tidligere landsbyskoler i Sdr. Bjert Sogn. Skolen blev bygget på Agtrup Midtskovvej 38 i 1858, men den blev først taget i brug ved skoleårets begyndelse i foråret 1859. Efter sigende skyldes udsættelsen, at skolen lå i et forholdsvist fattigt område, og at det derfor ikke var muligt at få ansat en lærer. Agtrupskov Skole fungerede i 100 år frem til 1958.

Borgerskabet protesterede Bygningen og etableringen af Agtrupskov Skole skete under store protester fra det bedre borgerskab (store gårdmænd og proprietærer) i den øvrige del af sognet, Agtrup, Sdr. Bjert og Binderup, idet man ikke fandt det rimeligt at bygge en skole i et område, hvor der kun fandtes fiskere, kådnere (ældre betegnelse for mindre landbrug) og lodsejere. Agtrupskov-borgerne rådede kun over ”4 plove” jord, som de efter borgerskabets opfattelse ikke forstod at dyrke, så derfor mente man heller ikke, at de ville være i stand til at klare de økonomiske forpligtelser, der hørte med til at drive en skole.
Sognets præst, Andreas Petersen, blev derfor i 1857 pålagt at skrive en protestskrivelse til kirkevisitatorerne (provsten og amtmanden). Dog uden held, idet kirkevisitatorerne skar igennem og pålagde sognet at bygge skolen.
Ved skolens start i 1859 havde Agtrupskov Skole 50 elever. Allerede i 1863 var tallet steget til 70, og i 1871 var elevtallet 87 børn. Det stigende antal elever betød, at der i 1876 blev ansat en andenlærer på skolen. Medens der på andenlærer-embedet har været tale om talrige udskiftninger i hele skolens levetid, så var der i førstelærer-embedet fra 1886 til 1958 kun 2 førstelærere, nemlig Niels Uldall Jensen (1886–1924) og Kristian Lauritsen (1924-1958). Den sidste andenlærer på skolen var Valdemar Uldall Juhl, som fungerede i embedet fra 1926 til 1958.
Fra skole til spejderhytte
I forbindelse med etablering af Sdr. Bjert Centralskole i 1958 lukkede Agtrupskov Skole og bygningerne blev købt af KFUK, de grønne pigespejdere i Kolding, og ejendommen skiftede navn til Poppelgården. Poppelgården blev fra 1958 til 2010 blevet drevet som en selvejende institution under KFUKspejderne. I september 2010 blev ejendommen overtaget af det tidligere bestyrerpar, der fortsatte med udlejning af hytten til både spejdere, skoler og private.