Agtrup Skole i Sdr. Bjert


Agtrup Skole set fra luften.


Den gamle Agtrup Skole i Sdr. Bjert er bevaret som en del af facaden på virksomheden Tresu.


Førstelærer Christian Andersen Blom, førstelærer på Agtrup Skole fra 1926 til 1943.


Mindesten over førstelærer Christian Blom. Stenen, som blev rejst i 1944, står nu ved Sdr. Bjert Centralskole. Langs stenens kant er også nævnt hans far og farfar, som begge var lærere i sognet.


Elever og lærere på Agtrup Skole. Til venstre i billedet ses fru Bækgaard og lærer frk. Kirsten Grøn. Til højre i billedet førstelærer Kristian Bækgaard og lærer Willum Willumsen.

Intro

Agtrup Skole var den største af de tre tidligere landsbyskoler i Sdr. Bjert Sogn. Den startede i lejede lokaler i 1809, men to år efter stod en ny skolebygning klar på det, der i dag hedder Eegsvej 14. Da skolen var størst havde den tæt på 200 elever.

Agtrup Skole var den største af de tre tidligere landsbyskoler i Sdr. Bjert Sogn. Den startede i lejede lokaler i 1809 med 140 elever, men allerede to år efter rykkede elever og lærere ind i en ny skolebygning på adressen, som i dag hedder Eegsvej 14. I slutningen af 1850erne var elevtallet på ca. 180 børn, og sognerådet fandt det nødvendigt at opføre en ny skole på samme adresse. Den nye skole stod klar til brug den 1. juli 1863. Skolen brænder ned til grunden En dag i maj 1893 brænder Agtrup Skole ned til grunden, men man går hurtigt i gang med bygning af en ny skole på grunden. I oktober er håndværkerne klar til at holde rejsegilde, men sognerådet beslutter at springe rejsegildet over for at fremme byggeriet og tilbyder i stedet som kompensation hver af håndværkerne 1 krone. Skolen står klar til brug allerede inden årets udgang samme år. I 1894 udbryder en difteritis epidemi i Agtrup, og skolen må lukkes i en periode, mens skolelokalerne desinficeres. I 1944 bliver skolen besat af de tyske besættelsestropper, og i en periode undervises børnene i konfirmandstuen i præstegården og i sognerådets mødelokale på kommunekontoret, som havde til huse i De gamles Hjem på Vesterløkke i Bjert. Lærerslægten Blom Blandt mange lærerne på Agtrup Skole var flere medlemmer af familien Blom, hvis slægt over tre generationer og i mere end 100 år satte sit præg på skolelivet i Sdr. Bjert Sogn. Fra 1830 til 1852 var Christian Andersen Blom lærer ved den gamle Agtrup Skole og fra 1886 til 1908 var det dennes søn, Christian Hansen Blom, der varetog embedet som førstelærer ved skolen. Fra 1917 til 1926 hed førstelæreren Laurits Blom, nevø til Christian Hansen Blom, og fra 1926 til 1943 var Christian Hansen Bloms søn Christian Andersen Blom førstelærer på Agtrup Skole. Christian Andersen Blom døde den 18. august 1943 af en hjertelammelse, og den 19. november 1944 blev der ved Agtrup Skole rejst en mindesten over de tre generationer Blom. Stenen er senere flyttet til den nye Sdr. Bjert Centralskole. Efterfølgeren for Christian Andersen Blom blev Kristian Bækgaard, som var førstelærer på skolen, indtil den lukkede i 1957, og elever og lærere flyttede til den nye centralskole på Engløkke. Den sidste andenlærer på skolen var Willum Willumsen, som også sammen med skolens lærerinde Kirsten Grøn flyttede med til centralskolen. Agtrup Skoles gamle hovedbygning er bevaret som en del af facaden på Maskinfabrikken Tresu, som beskæftiger ca. 250 ansatte og fremstiller store, avancerede trykmaskiner til den grafiske branche