Agtrup Frørenseri


Agtrup Frørenseri, Stenderupvej, 6091 Bjert. Til venstre i billedet Mads Kehlet og hans kone, Lene.


Mads Kehlet som 100-årig.


Agtrup Frørenseri.

Intro

Agtrup Frørenseri. Grundlagt i 1911 af Mads Kehlet, den senere æresborger i Sdr. Bjert Kommune.

Agtrup Frørenseri blev grundlagt i 1911 af Mads Kehlet. Han var da 59 år. Men allerede i 1884 tog Mads Kehlet til Kiel og købte frø, som han såede. Høstudbyttet blev tre gange så stort som efter en normal kornhøst.

Fotoet med de ventende frølæs er fra 1915. Til venstre i billedet ses Mads Kehlet og hans kone, Lene. Det andet billeder viser Mads Kehlet fotograferet som 100-årig, da han blev udnævnt til æresborger i Bjert. Han døde i 1958, 106 år gammel, og var den gang Danmarks ældste borger.

Virksomheden har alle dage ligget på Stenderupvej i Agtrup. Bygningerne er der stadigvæk, men driften blev indstillet i 2005.