Aggersborg


Aggersborg, Ringvolden-1. Aggersborg, Ringvolden-1


Aggersborg, Ringvolden-2. Aggersborg, Ringvolden-2


Aggersborg, Ringvolden-3. Aggersborg, Ringvolden-3


Aggersborg, Kirken. Aggersborg, Kirken

Intro

Aggersborg ved Limfjorden er den største af vikingetidens såkaldte ringborge, hvoraf der i alt kendes fem fra Danmark: Aggersborg, Fyrkat, Trelleborg, Borgring og den nu forsvundne Nonnebakken ved Odense...

Aggersborg ved Limfjorden er den største af vikingetidens såkaldte ringborge, hvoraf der i alt kendes fem fra Danmark: Aggersborg, Fyrkat, Trelleborg, Borgring og den nu forsvundne Nonnebakken ved Odense. Alle borgene er meget ens opbygget efter samme geometriske grundplan med en cirkulær ringvold og et antal bygninger inden for denne ringvold. Man regner med, at alle fire borge blev opført omkring år 980 e.Kr. Bygherren var formentlig Harald Blåtand eller hans søn Svend Tveskæg, som lå i indbyrdes stridigheder. Ringborgene fungerede som kaserner for soldaterne. ''Med militær skal land samles'' Vikingetidens ringborge var ikke de eneste militære anlægsarbejder, som blev iværksat på denne tid, der var præget af stor aktivitet. Ud over ringborgene blev flere broer og veje også bygget, ligesom man udbyggede voldanlægget Danevirke i Slesvig. Alle disse kostbare byggerier må have været styret af kongen, og de afspejler en øget militarisering af landet. Nogle af Aggersborgs funktioner har været at kontrollere færdslen, både sejladsen gennem Limfjorden og den nord-sydgående landtransport. Desuden lå borgen, via vandvejen, tæt på Norge, hvor Harald Blåtand havde vigtige interesser, idet han erobrede dele af området. Alle de nævnte bygningsværker tyder på en vis samling af riget i vikingetiden.