Agertoften


Byggeri af arkitekt Chr. Pedersen, Agertoften 1964

Intro

Navngivet den 11. november 1957 sammen med Høvænget efter anmodning fra Aalborg social-filantropiske byggeselskab, der opførte 24 huse ved vejen.

''Ændringer i 1964'' I 1964 blev vejen forkortet i forbindelse med byggemodningen af det nedlagte haveselskab Scheelsminde og den resterende del af haveselskabet Søndermarken II, hvor Stjernevej blev forlænget mod syd, og vejen blev gennemskåret. Da området var en del af Stjernekvarteret blev den østlige del af Agertoften navngivet Nestorvej den 5. oktober 1964.

''Kilder til Agertoften'' Aalborg byrådsforhandlinger C-46-1957, 8-1-1-64