Agersnapsvej


Den smukke villa "Nova" på Agersnapsvej 8, ca. 1907.


Murermester Platz opførte huset "Lien", der lå på Agersnapsvej 12-14.


Kunstmaler Hans Agersnap o. 1900 i gang med et af sine yndlingsmotiver - den jyske hede. På Vejle Kunstmuseum findes et af hans kendte billeder: "Blicher på heden", malet i 1893. Foruden landskabsmotiver blev det til en række altertavler samt portrætter.


Hans Agersnap i gang med landskabsmaleri i begyndelsen af 1900-tallet. Han boede i Vinding sogn fra 1894 til 1917.


Vinterbillede af Agersnapsvej


Vinterlandskab malet af Hans Agersnap til udsmykning af Munkebjerg Badehotel


Vægmaleri af Hans Agersnap til udsmykning af Munkebjerg Badehotel. Det tre-delte maleri med motivet af et hede- og moselandskab hang i spisesalen på badehotellet. Det er malet i 1892.

Intro

Vejen har navn efter kunstmaleren Hans Agersnap, der boede i Vinding Sogn 1894-1917. Vejen blev anlagt i 1890'erne sammen med en række andre veje i Mølholm.

Hans Mortensen Agersnap (1857-1925) blev født i Ansager ved Varde.

Han overtog den fædrende gård som 25-årig i 1882. Men Agersnap ønskede at male og bortforpagtede gården og drog til København. Her blev han elev på Krøyers Malerskole. Agersnap fik første gang antaget et billede til forårsudstillingen på Charlottenborg i 1889.

Fra 1894 havde Agersnap sit hjem i Vinding sogn. Først i Vinding By, og fra århundredskiftet i Mølholm, hvor han byggede en villa.
"Oprindelig er han udelukkende landskabsmaleren, men han har også malet portrætter. Først og fremmest er landskabet hans felt. Han nåede sine ønskers mål at fortælle i farver, hvad Blicher fortalte i sine bøger, og ligesom Blicher fortælle det sådan, at også jævne folk kunne få del deri. Han blev hurtigt kendt og værdsat, efterhånden i høj grad populær, særlig ved sine hede- og skovbilleder med rimfrost og sne." (Træk af Vindings Sogns Historie, s. 202)

Agersnap er især kendt for sine malerier med jyske hede- og skovmotiver, oftest med rimfrost og sne. Han malede dog i tidens løb også en række altertavler til forskellige jyske kirker samt portrætter. Han udsmykkede også Munkebjerg Badehotel med en række fine malerier.

Henvisninger:

Træk af Vindings Sogns Historie, s. 202
Vejlewiki: Hans Agersnap og Agersnapsvej