Agersbøl


Agersbøl er opført 1845 i tidens historicistiske herregårdstil med tårn og kamtakkede gavle. Spiret blev tilføjet i 1884.

Intro

Omkring 1595 fik Agersbøl status af herregård men havde herefter mange skiftende ejere. I 1799 blev de fleste af fæstegårdene frasolgt og herregården udstykket. Hovedparcellen blev købt af J.P. Ingwersen, hvis søn i 1845 ombyggede Agersbøl til dens nuværende udseende.

''Historien om Agersbøl'' Agersbøl var oprindeligt navnet på en landsby på Vejleegnen. Her havde Mette Bydelsbak, som var gift med den magtfulde adelsmand Mogens Gøye, i begyndelsen af 1500-tallet arvet en gård. Med henblik på at oprette et godskompleks omkring Agersbøl samlede Mogens Gøye fire andre gårde i området. Planen blev dog først realiseret gennem barnebarnet Margrethe Høeg, der oprettede herregården i 1595. Herregårdens efterfølgende historie er præget af skiftende ejere og var i 1667 involveret i en skilsmissedeling mellem Jørgen Juul og Ellen Arenfeldt. Det skal bemærkes at skilsmisse på dette tidspunkt var meget usædvanligt. Johannes Peter Ingwersen, som havde tjent en formue gennem studehandel, købte i 1816 herregården efter fæstegårdene var blevet solgt, og hovedgården var blevet udstykket. Agersbøl forblev i Ingwersen-familiens eje frem til 1880 og indtrådte herefter i endnu en tid med mange skiftende ejere. ''Markante ejere'' 1528-?: Mogens Gøye 1595-1630: Margrethe Høeg 1728-1750: Pernille Jørgensen 1797-1801: Ulrik Christian von Schmidten 1816-1821: Johannes Peter Ingwersen 1821-1862: Martin Johansen Ingwersen Læs mere om Agersbøl på [https://www.danskeherregaarde.dk/nutid/agersboel danskeherregaarde.dk]

''Hovedbygning'' Den tidligst kendte hovedbygning var opført i to plan, men blev nedrevet af fru Pernille Jørgensen, som efterfølgende opførte en ny trefløjet bindingsværksbygning i én etage i 1746. Den nuværende hovedbygning, som står i kalket murværk, blev opført af Martin Johansen Ingwersen i 1845 og er karakteriseret ved en lang hovedfløj i én etage med firkantet tårn og spir(1884), samt to korte sidefløje med kamtakkede gavle i to etager. Bygningen er opført i en historicistisk herregårdsstil. ''Omgivelser'' Når man kører gennem den store indkørselsport i den 200-årige bindingsværkslade, troner Agersbøl frem med sine fine gavle og sit tårnspir. Nord for hovedbygningen ligger en stor have med bøgeallé, hvor der også findes rester af voldgrave. Syd for hovedbygningen ligger en stor trelænget avlsgård, som blev opført i 1845. I 2000 blev den suppleret med en enkeltstående længe. ''Bygninger og gods'' 1528: Ældste bygninger (voldsted i haven) 1746: Hovedbygning nedrives og ny opbygges i bindingsværk. 1797-1801: Frasalg af fæstegårde og udstykning af godset 1845: Hovedbygning blev opført i dens nuværende form

''Fakta'' Adresse: Agersbølvej 25 Lindved, 7100 Vejle Kommune: Hedensted Tidligere: Vejle Amt, Nørvang Herred, Øster Snede Sogn Ejer: Knud Bogh Bisgaard (2016) Funktion: Landbrug/skovbrug (2016) Størrelse: Ager 120 ha, skov 19 ha, andet 3 ha, forp. 18 ha (2016) Fredning: Bygningerne er ikke fredede (2016) Adgang: Ikke åbent for offentligheden

''English'' Around 1595 Agersbøl aquired the status of the manor. It remained a smaller manor with a history of changing owners. In 1799, the majority of tenant farms were sold and manor lands were parceled out. Agersbøl with the remaining lands was purchased by J.P. Ingwersen, whose son in 1845 rebuilt Agersbøl to its present appearance. Agersbøl is built in a historicist style, characterized by a long one-storey main wing with a square tower and spire (1884). It has two short two-storey side wings fronting crenellated gables.

''Sendt til publicering'' undefined

''Afpubliceret'' undefined

''Sendt til publicering'' undefined

''Afpubliceret'' undefined

''Sendt til publicering'' undefined

''Publiceret''