Agergård


Agergård, matr.nr. 3b, set fra syd.

Intro

Agergård, matr.nr. 3b i Mosede By. Gården er nedrevet.

Historie Agergård hørte til Karlslunde Sogn indtil 1954, herefter til Greve Sogn og fra ca. 1972 til Mosede Sogn. Agergård oprettedes omkring 1825, da min tipoldefar ''Jakob Pedersen'', der var født 18. aug. 1793, af Københavns Magistrat fæstede ca. 38 tdr. nøgen mark i Greve Sogn, som arvefæste hørende til Mosede Bys jorder og tilliggende ca. 2 km syd for byen, hvor nu Karlslunde Parkvej går lidt forbi Karlslunde S-station. Jorden lå på 3 steder; hovedparcellen på ca. 32 tdr. land, hvor gården blev bygget, en part af Ræveholmen ved Karlslunde Strand på ca. 5 tdr. land og en part af Rørmosen mellem gården og Mosede By på ca. 1½ tdr. land. Jakob fæstede jorden med den forpligtelse, at han skulle opføre stuehus og de nødvendige avlsbygninger. Jakob var gift med Else Pedersdatter, der var født 10. dec. 179?. Jakob døde 5. aug. 1879 næsten 86 år gammel, og Else døde 15. feb. 1868. Efter Jakob overtog hans søn ''Ole Jakobsen'', der var født på gården 14. maj 1835, og havde den til sin død 8. nov. 1889, hvorefter hans enke ''Karen Jakobsen'', født Rasmusdatter, der var født 21. apr. 1841 på Kirkebjerggård i Ishøj, drev gården ved hjælp af en bestyrer indtil deres eneste søn ''Hans Peder Jakobsen'', der var født på gården 19. aug. 1874 overtog gården i 189?. Karen døde 20. mar. 1922. Hans Peder var gift med Rasmine Jakobsen, født Markersen, der var født 6. apr. 1873 i Tågerup Sogn på Lolland, og havde gården til hans død 16.apr. 1943. Rasmine døde 12. aug. 1944. Derefter overtog deres søn ''Aksel Marker Jakobsen'', der var født på gården 27. nov. 1902. Aksel var ugift og solgte gården til kommunen i 1959. Aksel døde 11. sep. 1971. Agergård blev nedrevet engang i 1970'erne, efter at kommunen havde lejet stuehuset ud til 2 familier. Denne beretning er skrevet af M. Marker Jakobsen.

Fæstere/ejere 1. Jakob Pedersen, fra ca. 1825 2. Ole Jakobsen, fra ca. 1879, fg søn 3. Karen Jakobsen, fra ca. 1889, fg enke 4. Hans Peder Jakobsen, fra 189?, fg søn 5. Aksel Marker Jakobsen, fra 1943, fg søn 6. Greve Kommune, 1959 fg = forgænger