Agerbæk kirke


Agerbæk kirke. Museet for Varde By og Omegn


Døbefont i Agerbæk kirke. Museet for Varde By og Omegn

Intro

Ved første øjekast ligner den smukke Agerbæk kirke en meget tidstypisk gammel middelalderkirke

Bygningen

Agerbæk kirke, der er en filial til Fåborg kirke, er opført i middelalderlig stil i 1928-29 efter tegning af Axel Hansen. Kirkens tårn er tilføjet i 1971 ved Erik Flagstad Rasmussen. Tidligere havde kirken tagrytter.


Øjet bedrages

Ved første øjekast ligner den smukke Agerbæk kirke en meget tidstypisk gammel middelalderkirke. Indenfor mødes man af en imponerende højrenæssancealtertavle og en nydelig ungrenæssanceprædikestol, foruden den sædvanlige romanske døbefont. Men skindet bedrager. Kirken er opført så sent som i 1929, og alt inventaret er nyt, om end stilen er minutiøst kopieret fra egnens gamle kirker.

Ligesom selve kirkebygningen er også inventaret nøje udførte moderne fortolkninger af egnens ældre kirkekunst. Det meste er fra kirkens opførelse – også den overbevisende altertavle i højrenæssancestil, hvis malerier er kopieret efter A. Dorphs Kristus lader de små børn komme til sig. Både prædikestolen med rudeværk og halvrosetter og stolestaderne med stiliseret akantusløv er inspireret af egnens ungrenæssancestil, men altså lavet til kirken. Selv døbefonten, der imiterer den klassiske romanske granitfont, er en kopi.

Kilder

Vester Starup, Grimstrup, Vester Nykirke, Fåborg. Danmarks Kirker, Ribe Amt. Nationalmuseet.