Advent Kirken i Vejle


Advent Kirken, Svendsgade 19, der blev indviet den 19. februar 1938, var Danmarks første adventistkirke.


Svendsgade med Advent Kirken, 2008. Fotograf: Ib Meinhardt.

Intro

Advent Kirken, der ligger i Svendsgade 19, er kirke for Syvende Dags Adventistsamfundet, der stiftede en Vejlemenighed i 1883. Advent Kirken blev indviet den 19. februar 1938.

Syvendedags Adventist menighedens historie i Vejle begynder med pastor J.G.Mattesons ankomst til byen i sommeren 1877. Han talte adventismens sag i den nye Metodistkirke i Vissingsgade og seks år senere, i 1883, blev der stiftet en Vejlemenighed. Dens medlemmer mødtes rundt om i private hjem, men på foranledning af pastor A. Guldhammer blev der i vinteren 1936-37 slået til lyd for, at kirkesamfundet skulle have sin egen kirke.

Advent Kirken er tegnet af arkitekt J.H. Berthelsen. Kirken, der er Danmarks første adventistkirke, er opført i røde sten med en gavlkonstruktion, der minder om Grundtvigskirken i København. I kirkens indretning blev der lagt vægt på det hensigtsmæssige.

Kirkesalen havde inklusiv en balkon plads til 250 personer. Der var ikke noget egentligt alter, men en talerstol anbragt ovenpå et overdækket én meter dybt dåbsbassin. Bag dåbsbassinet førte to døre ind til bagvedliggende lokaler - en lille sal med plads til 50 personer og en trappe til en 1. sals lejlighed. Byggeriet kostede 40.000 kr.

Adventistsamfundet har kristen uddannelse blandt sine mærkesager og i 1930 oprettedes Vejlefjord højere Skole. Ved 100 års jubilæet i 1983 fik menigheden sendetilladelse til en lokalradio.

Henvisning:
www.vejle.adventkirke.dk