Adolf Frederik von Harbord


Gravminder over A. F. von Harbord bærer en meget besynderlig inskription.

Intro

Gravmindet over Adolf Frederik von Harbord, major ved det Slesvigske Kyrasserregiment, bærer en meget speciel inskription. Gravstedsnummer: H F26.

''Gravmindet er over Adolf Frederik von Harbord (1795-1878) og hans hustru C. A. von Harbord (1792-1850).'' '' '' ''Adolf Frederik von Harbord'' var fra Lybæk, men blev ansat ved det Slesvigske Kyrasserregiment i Horsens. Her var han premierløjtnant og overlærer ved en skole for underofficerer. Efter regimentets ophævelse i Horsens i 1842 blev han dets eskadronchef. Regimentet - og dermed også Harbord - blev samtidig rykket til Slesvig. Men skæbnen ville, at han kom tilbage til Horsens. Von Harbords gravminde bærer den ret besynderlige inskription: ''» Kendt af Mange. Miskjendt af Flere. Forstaaet af Faae.« ''En inskription man med rette kan sige, at de fleste nok helst ikke så på deres gravsten. Der gisnes da også i de lokale skriverier om baggrunden for den iøjnefaldende inskription. Et forslag går på, at inskriptionen har forbindelse til hans funktion som overlærer ved Kyrasserregimentet - en rolle i hvilken han beskrives som værende dygtig, men også som værende »hidsig, pirrelig og stolt« og til tider »ganske ubehagelig.« Inskriptionen menes dog også, at kunne tilskrives Harbords kontroversielle holdning til borgerkrigen. Da den 1. Slesvigske Krig (Treårskrigen) brød ud i 1848 boede Harbord i Slesvig, men valgte at føre en snes mænd fra hans eskadron til den danske armé for at kæmpe på dansk side. Han havde efter sigende svært ved at tilgive de, som ikke kæmpede på dansk side. Hvad end der lå til grund for den sære inskription, så fortalte nekrologen en lidt anden historie: »Den afdøde var en elskværdig mand, der var almindeligt afholdt – ikke blot i sin snævrere vennekreds men af alle, som kom i berøring med ham.« Harbord levede de sidste år af hans liv i Horsens - mere specifikt i Havneallé - hvor en af hans daglige aktiviteter var en gåtur fra hjemmet og ned af Sundvej. Han blev på sine ture ledsaget af sin lille hvide hund kaldet Delle. Folk undrede sig efter sigende over, at en så stor mand som han, kunne finde på at spadsere rundt med det lille kræ - det måtte da være under hans værdighed! Vil du vide mere om Kyrasserregimentet og dets tid i Horsens? [https://historiskatlas.dk/Mindesten_for_det_Slesvigske_Kyrasserregimet_(8564) Så ser her!]

''Gravstenen'' er en kløvet granitsten med glat forside. ''Inskriptionen'' er udelukkende i versaler. Den er indhugget i antikva med brede seriffer (opret skrifttype med "fødder"). Over inskriptionen er stenen ''dekoreret ''med en indhugget laurbærkrans. Laurbærkransen symboliserer traditionelt udødelighed, når den er afbilledet på gravsten.

''Tekst'' Byarkivet Horsens: Nogle Inskriptioner fra den gamle Kirkegaard i Horsens af Arnold Hansen (A1008). Jørgensen, Carl Theodor: Profane Profiler, 1961. ''Billeder'' Byarkivet Horsens