Administrationsbygningen i Faxe


Administrationsbygningen i Faxe


Aktivister maler rådhusets gavl


Det tidligere rådhus sat til salg efter 45 års virke

Intro

Denne bygning blev rejst efter kommunesammenlægningen i 1970 af 7 sognekommuner. Den tjente som Rådhus fra sin færdiggørelse (1. etape) 1971 til kommunalreformen i 2007. 2. etape blev bygget i 1982.

Før kommunesammenlægningen i 1970 bestod den kommende Storkommune af 7 sognekommuner, hvor forvaltningsforholdene var ganske beskedne – oftest foregik de fra sognerådsformandens privatbolig eller mindre kontorer. Op til kommunalreformen i 1970 havde flere af de mindre kommuner allerede samarbejdet f.eks. var Fakse-Hylleholt en realitet i 1968. De øvrige sognekommuner i sammenlægningen var Alslev, Vemmetofte, Karise, Spjellerup og Smerup. Kommunalreformen medførte et behov for en samlet administration og mødelokaler for byråd og udvalg. Der blev derfor bygget nye administrationsbygninger eller rådhuse og altså også i Fakse. Den markante bygning på Rådhusvej 2 blev opført som støbt på stedet og indeholdt ud over de nævnte faciliteter også arkivrum og beskyttelsesrum i kælderen. Det oprindelige forslag var fra arkitektens side tænkt med hvid beton på baldakinen på første sal, men dette blev opgivet. I 1983 fandt en gruppe aktivister, at rådhuset var for kedeligt og tilførte en bygningen en større dekoration på gavlen af byrådssalen mod nord. Det skabte meget furore og politikerne var i tvivl om hvorvidt ”dekorationen” skulle fjernes eller forblive. Som det ses i dag valgte man at fjerne den.

I sin 45 årige historie har Rådhusvej 2 tjent som administrationslokaler, men også som borgmesterens base. Fra start var Ejner Jensen borgmester og han blev afløst af Jens Berendt i en lang årrække. Signe Bartel blev den første kvindelige borgmester. Hun afløstes i flere omgange af René Tuekær, der førte Fakse kommune ind i sammenlægning i 2007, hvor Rådhusvej blev administrationsbygning og kommunen kom til at hede Faxe og fik hovedsæde i Haslev.