Administrationen i flygtningelejren


Administrationen


Administrationen


Administrationen


AdministrationenAdministrationen - Blåvandshuk skole


Administrationen - Blåvandshuk skole


Administrationen - Blåvandshuk skole

Intro

Indadtil var flygtningelejren ledet af en folkevalgt tysk borgmester og et tysk byråd, imens den danske administration stod for opgaverne udadtil samt opsynet med de mange institutioner i lejren, som f.eks. de to sygehuse, vand- og elværket.

Indadtil var flygtningelejren ledet af en folkevalgt tysk borgmester og et tysk byråd, imens den danske administration stod for opgaverne udadtil samt opsynet med de mange institutioner i lejren, som f.eks. de to sygehuse, vand- og elværket. Den danske administration havde desuden den første kontakt med flygtningene. Straks efter ankomsten blev flygtningene nemlig ledt hen til administrationsbygningen, hvor der bl.a. fandtes register og boligkontor lige som, at det var her, flygtningene fik udleveret et flygtningenummer og de nødvendige legitimations og rationeringskort, før de blev sluset ud i selve lejren. Det var også her, at manglende familiemedlemmer kunne efterlyses i de andre flygtningelejre i Danmark. Bygningen rummer i dag Blåvandshuks Skoles administration.

''Publiceret''