Adlerhus - porthus til Hindsgavl


Resens kort over Middelfart og Hindsgavl, ca. 1670. Bemærk vejen fra byen til borgen - og porthuset Hegnetshus.


Adlerhus, porthus til Hindsgavl, bygget 1852.


Adlerhus, i dag ejet af Middelfart Kommune.

Intro

Adlerhus blev bygget i 1852 som porthus til Hindsgavl gods.

Portbygningen Adlerhus ligger på grænsen mellem Hindsgavl og Middelfart. Bygget 1852 i historisk stil som led i den iscenesættelse af landskabet, som den første stamhusbesidder Niels Basse Fønss og hans hustru Louise, født Wedel-Heinen, gennemførte fra 1815-1858. I huset boede godsets forvalter, ligesom godskontoret havde plads her. En lang allé førte fra Middelfart til Adlerhus og videre fra porthuset til slottet. På stedet lå tidligere porthuset Hegnets Hus, der nævnes i kilderne fra 1600-tallet, og som ses på Resens korts fra ca. 1670. Adlerhus blev købt af Middelfart i 1921 sammen med det meste af Hindsgavl-halvøen. Siden har bygningen været lejet ud til beboelse. Under krigen var den i fare for at blive revet ned, for at udstykningen af jordene omkring kunne få et mere regelmæssigt præg, men bygningen blev i sidste ende skånet.