Adelvejen / Adelgrøften


Adelveje/Adelgrøftens "start" i Grimstrup krat tæt på Egedal


Adelvejen/Adelgrøften - vi går mod vest


Adelvejen/Adelgrøften - videre mod vest


Adelvejen/Adelgrøften - videre mod vest


Adelvejen/Adelgrøften - 150-200 m nnv for Bavnehøj - set mod vest


Adelvejen/Adelgrøften - 150-200 m nnv for Bavnehøj - set mod øst

Intro

Adelvejen / Adelgrøften går gennem Grimstrup Krat fra øst ved Altmarkgård mod vest.

Adelvejen /Adelgrøften ses i den østlige udkant af krattet ved Altmarkgård som en forhøjning - nærmest som et lavt dige, men ca. 100 m. inde antager den en grøftelignende karakter. På grund af det kraftigt stigende terræn er der gennem tiderne sket en betydelig erosion. "Adel" eller "Al" betyder den vigtigste eller den største, og Adelvejen har sandsynligvis været en gammel hovedvej mod Skads Herreds tingsted ved Korskroen - eller måske bare en køre- og ridesti fra Varde-Kolding gamle landevej til tingstedet. NB. Adelvejen/Adelgrøften er ikke vist på nyere kort, men vejen er aftegnet på Højkantkortet 1840-99.

Drivvejen - en del af North Sea Trail: Grimstrup Lærer Bastholm: Bogen om Roust Ribe Amts Årbog - årgang 1962 -66 - 67 Fra Ribe Amt 1940-48