Adelvad


Adelvad. Foto: Henrik J. Møller

Intro

Gården Adelvad omfattede foruden stamparcellen en række jorder, der oprindeligt hørte under Grøngaard.

Gården Adelvad omfattede foruden stamparcellen en række jorder, der oprindeligt hørte under Grøngaard og et koloniststed på Store Emmerske Mark.

Stuehuset blev opført i 1768 og moderniseret i 1989-90. Avlsbygningerne er fra 1890-1930, men nu er flere længer blevet nedrevet.

I 1929 blev Adelvad solgt til staten og der udstykkedes 12 husmandsbrug fra gården. I 1950 kom hovedparcellen igen i privateje.

I 1991 var der kun 23 ha. jord tilbage til gården, hvoraf 17 ha. er bortforpagtet. Gårddriften er ophørt.

Litteratur:

J. P. Trap Danmark 5. udg. Tønder Amt, Bd. X,2
Danske gårde i tekst og billeder. Sønderjyllands amt bd. I B

Forfatter: Henrik J. Møller