Adelige bryllupper på Rådhuset i Køge


Køge Rådhus, facade.


Rådhuset set fra Torvet.


Torvet 1, fra Bygaardsstraede.


Torvet 1, bagsiden.


Eske Brock.

Intro

Køges gamle rådhus fra 1552 har set lidt af hvert. I 1600-tallet blev her holdt overdådige adelsfester og festerne varede i 8 dage. Hvis bare væggene kunne tale…

I 1600-tallet blev der her på rådhuset holdt mange store adelsbryllupper. Og man forstod virkelig at feste. Frederik 2. forsøgte at dæmpe ødselheden med en bestemmelse fra 1586. Ridefogeden fra Københavns slot måtte mange gange til Køge, for at kontrollere, at det ikke blev for fint og dyrt. Dengang kunne adelens fester vare op mod 8 dage. Danmarks rigeste godsejer, Eske Brock, holdt sit bryllup i Køge i 1589. Blandt gæsterne var Eske Brocks gode ven, Sivert Grubbe, ejeren af Hovdala Slot i Skåne. Eske Brock kendes fra sine dagbøger, hvor han noterede stort og småt. Han satte et kors hver gang, han var på druk. Antallet af streger over korset viser, hvor hårdt det gik for sig. Værst gik det til på en rejse til Norge med Christian 4., hvor også Sivert Grubbe deltog. Her måtte han op på fire streger og tilføjede bagefter ”Libera nos Domine”: ”Vorherre bevare os”.

Bygningen på Torvet 1 har været Køges rådhus siden 1552. Det er Danmarks ældste, fungerende Rådhus. Det fik sit nuværende udseende ved en ombygning i 1803. Her har byens styre holdt til lige siden. Men her har også fundet mange andre begivenheder sted gennem årene. Rådhuset har også været hjemsted for byens vejerhus og toldbod. Her har været vinkælder, træskohandel, en sagfører og en kirurg. I kælderen sad de hekseanklagede kvinder fængslet i forbindelse med Køge Huskors 1608-1615. Rådhuset har også måttet stå for indkvartering af soldater under Napoleonskrigene i 1801 og det blev brugt som lazaret ved Træskoslaget i 1807. Her har været teaterforestillinger, byfester og meget andet. I de første år boede de kongelige ikke på rådhuset ved rejser gennem Køge. De boede i stedet hos velhavende borgere i byen. Omkring 1634 blev der indrettet en stue, der blev kaldt Prinsens stue, til den udvalgte prins Christian, søn af Chr. IV.