Adelgade 28B i Nysted


Adelgade 28b, Nysted

Intro

Adelgade 28B bygget i 1600-tallet er et af Nysteds ældste huse.

Adelgade 28B
4880 Nysted

Forhuset (første halvdel af 1600-tallet)

Fredet i 1982

BBR-nummer: 376-9672-3

De bærende fredningsværdier knytter sig til facaden mod Adelgade: til bindingsværkets styrtrum og tømmerets udformning, især i den søndre del, og generelt til den originale materialeholdning.


Et byhus med mange byggefaser Den nuværende syv fag lange bindingsværksbygning repræsenterer to separate byggefaser. De fire sydligste bindingsværksfag, med rigt fyldtømmer, er en rest af en 12 fag lang bygning fra 1600-tallet. De resterende 8 fag lå, hvor nu Adelgade nr. 30 er beliggende. Den store bygård – en købmandsgård – omfattede oprindeligt også det nuværende Adelgade nr. 26.
Den nordlige del af den nuværende bygning blev opført i 1760’erne som portrum. Købmandsgården blev til apotek Købmand og fabrikør Johs. Møller vides at have virket på ejendommen i mange år, indtil sin død i 1829. I 1834 udparcellerede og solgte enken, Bolette Møller, de syv fag, der svarer til den nuværende Adelgade 28B, til apoteker Bøjesen. Bygningen fungerede herefter som apotek frem til begyndelsen af 1940erne, hvor den atter blev indlemmet i den store ejendom, nu tilhørende købmand Carl C. Olsen.


Fredningssag [https://www.kulturarv.dk/fbb/sagvis.pub?sag=9883202 https://www.kulturarv.dk/]