Adelgade 23 i Nysted


Adelgade 23


Adelgade 23, dørparti

Intro

Adelgade 23, et herskabeligt hus fra slutningen af 1800-tallet.

Ejendommens opførelse
I 1870 lod Chr. Bønnelyche, byens matador, det eksisterende forhus opføre med flere stuer på rad og række mod gaden, samt på herskabelig vis med køkken, strygestue og opbevaringsrum mv. i kælderen. Den statelige bygning havde facade i blank mur af gule sten og med hamburgerfuger.
Bindingsværksbaghuset blev bygget i 1872, efter nedrivningen af det tidligere lange sidehus. Her har været stald til heste og port til køretøjet. Ejendommens funktion Ejendommen blev fra opførelsen lejet ud til praktiserende læger i byen. De tre første opholdt sig kun nogle få år i byen, men fra 1875, flyttede Nysteds siden så højt berømmede krønikør, stiftsfysikus, dr. med. Carl Adam Hansen ind i ejendommen. I henhold til folketællingen fra 1880 var ejendommen på dette tidspunkt overtaget af sønnen Carl Bønnelyche (født 1852), der i 1887 solgte den til Dr. Hansen, der herfra fortsatte sit virke resten af livet. Senere har hele bygningen på et tidspunkt været benyttet som sagførervirksomhed, men er siden atter indrettet med bolig, og i dag står huset som en kombination af privatbolig og klinik.

Gavlkvisten mod gården er en tilføjelse, og i 1939 blev tilbygningen mod gårdspladsen bygget til. I 2006 blev der indrettet bad i stuetagen i forbindelse med nyindretning af klinikken.


Adelgade 23
4880 Nysted

Forhuset (1870) og baghuset (1872)

Fredet i 1984

BBR-nummer: 376-9666-2

I bygningens ydre knytter de bærende fredningsværdier sig især til facaderne og det ubrudte tag mod gaden, den generelle materialeholdning, herunder detaljerne, de ældre vinduer og døre, samt til stentrappen foran indgangen. I bygningens indre knytter de bærende fredningsværdier sig til den til dels originale plan med de mange høje stuer i stueetagen og sporene i kælderen efter tidligere køkkenfunktioner, herunder de ældre døre, karme, håndtag og låse. De bærende fredningsværdier knytter sig for baghuset til hele den originale materialeholdning, de gamle døre og vinduer, samt til de intakte rum.


Fredningssag [https://www.kulturarv.dk/fbb/sagvis.pub?sag=9883214 https://www.kulturarv.dk/]