Adamsgave i Branderslev


Adamsgave og Adamsgave mølle


Adamsgave. Luftfoto


Adamsgave Mølle.


Adamsgave i Branderslev.


Adamsgave i Branderslev.


Tidligere mølle og bageri til Adamsgave.

Intro

Adamsgave ligger i nærheden af Branderslev kirke og havde tidligere både mølle og bageri.

Siden 1686 var Adamsgave en bondegård under Christiansdal, men en gård undenfor lensgodset Hardenberg.
Dannebrogmand Hans Nielsen købte i 1842 gården af grevskabet, men ved hans død i 1855 efterlod han sig kun umyndige børn og gården blev sat på auktion.
Der blev holdt ikke mindre end 6 auktioner, og afdødes svoger, sognefoged David Hansen fik gården ved højeste bud.
Siden er gården blevet handlet en del gange, men navnet "Hans Nielsen" går igen ved de forskellige ejere!


Til gården hørte en større hollandsk mølle samt et dampbageri opført i 1892.

I slutningen af 1700-tallet viser kort at møllen lå syd for gården på vejen mod Christiansdal, men i starten af 1800-tallet blev den flyttet til Abildtorpe. I 1866 flyttede den daværende ejer møllen tilbage, dog blev den nu placeret nord for gården.

Ved siden af møllen blev der bygget en større villa, som tjente som bolig for faderen til gårdejeren på Adamsgave.
Julemorgen 1923 var der brand i møllen, og på grund af tæt røg i området kørte brandsprøjten i grøften på vej til brandslukningen.