Adam Helms


Helms Apotek, Søndergade 12, blev bygget i 1736. Bygningen er fredet.


Portræt af apoteker Adam Helms.


Agnes Helms, født Waagepetersen, gift med apoteker Adam Helms.

Intro

Gravminde over apoteker Adam Helms og hans familie – en del af én af de ældste borgerslægter i Horsens. Gravstedsnummer: A 056.

''Gravminde over Adam Helms (1859-1936), hans enke Agnes Helms (1860-1938) og datteren Ellen Helms (1893-1935).'' ''Slægten Helms'' har en lang historie i Horsens. Den kom til byen i 1708, da apotekerdatteren Anna Margrethe Helms giftede sig med Jacob Schmidt, som havde købt Erik Jacobsen Elbogens apotek med dertilhørende materialer i 1707. Gården købte guldsmeden Mogens Løwenhertz dog, så Schmidt købe en gård på torvet, hvor han indrettede en apotekerforretning. Som apoteker i Horsens måtte Jacob Schmidt stå model til lidt af hvert. Han havde blandt andet problemer med, at hans privilegium som apoteker ikke blev respekteret, da nogle købmænd handlede med apotekervare. Dog blev han selv beskyldt for at handle med heste og dermed ikke respektere andres privilegium. Dertil blev hans kone, Anna Margrethe, kort efter hendes ankomst til byen overfaldet ''''med Ørefigen og Næveslag'''' under en gudstjeneste i Klosterkirken. Angriberen var en Christen Kalmers kone. Der spekuleres i at baggrunden for angrebet var, at Helms har siddet på nogle af de fornemme pladser i kirken og at det har irriteret Kalmers kone. Det var åbenbart meget normalt for den tid, at der opstod stridigheder i kirken over de pladser, der blev anset som værende finere. I 1729 købte Schmidt den grund, hvorpå Horsens ældste apotek lå. Nogle år efter, i 1736, rev han det gamle apotek ned og byggede et nyt. Adressen var Søndergade 23 og der ligger det stadig den dag i dag. På Søndergades apotek har 6 ud af 9 apotekere heddet Helms. 2 har heddet Schmidt, men har haft en familiemæssig tilknytning til familien Helms. Derudover har hele 4 af apotekerne heddet Jacob og 3 af dem heddet Adam Helms. Den ''Adam Helms'' som gravmindet er over, fik bevilling til apoteket den 27. juni 1885, overtog det den 1. maj 1886 og efterlod det til sin søn ved sin død den 26. februar 1936. I løbet af hans levetid var han både medlem af byrådet, skoleudvalget og Skanderborg Amt Skoleråd og Skoledirektion. Han var formand for både skolekommissionen, Spare- og Lånekassen for Horsens By og Omegn og Teknisk Skole. Dertil var det i hans tid som formand for belysningsudvalget, at man opførte elværket.

''Gravstenen'' er en rundbuet stele med let forjyngende sider på en ujævnt tilvirket sokkel. ''Inskriptionen'' er i svungen antikva med brede seriffer. Den er indhugget, men ikke optrukket med farve.

''Tekst'' [https://www.kulturarv.dk/fbb/sagvis.pub;jsessionid=DD757F8F1715063DECF8921E12BBFA0C?sag=15514344 Fredede & Bevaringsværdige Bygninger: Helms’ Apotek.] Arnold Hansen: '''Helms' Apotek. Horsens Gennem 250 aar'''. Horsens 1938. [https://www.horsenssoendergadesapotek.dk/om-apoteket/apotekets-historie Horsens Søndergades Apotek: Apotekets Historie.] ''Billeder'' Byarkivet Horsens