Absalonsgade

Intro

Gaden blev navngivet den 14.11.1887. Opkaldt efter biskop Absalon (1128-1201), biskop af Roskilde 1158-92 og tillige ærkebiskop af Lund fra 1177.

''Absalon'' Absalon var en af de mest fremtrædende politikere og kirkefyrster i 1100-tallets Danmark, og det var på hans opfordring at Saxo påbegyndte sin Danmarks Krønike. ''Gadens historie'' Gaden blev navngivet den 14.11.1887, den blev betegnet som "Strækningen forbi de kemiske Fabrikker fra Annebergvejen til Kastetvejen". På dette tidspunkt lå Aalborg Chemiske Fabrikker og Gjødningsfabriks bygninger på gadens vestside mellem Helgolandsgade og Fredericiagade. Absalonsgade er en af de tidligst bebyggede gader i Vestbyen. De 2-3 etagers ejendomme som stadig ses specielt på gadens østside er derfor karakteristiske for arbejderbydelens grundlæggelsesperiode, de var som udgangspunkt indrettet med små lejligheder for den fattigere del af byens befolkning. En medlemsbog fra Arbejdsmændenes Fagforening fra 1889 viser, at hovedparten af medlemmerne på dette tidspunkt boede i Vestbyen, de fleste i Reberbansgade og Absalonsgade. Ligeledes boede hovedparten af medlemmerne af Fabriksarbejdernes Fagforening i området. I 1990erne har byfornyelse og renoveringer forskønnet gaden betydeligt.

''Historien bag de gamle gader i Aalborg anno 1949'' Værnfeldt, Kr. ''DSDE'' ''Aalborg Byrådsforhandlinger'' 185/87 ''Aalborgs Historie'' bd. 5 s. 202-203, bd. 6 s. 162, 164; ''Aalb.Stiftstidende'' 01.10.1997