Absalons Borg


Absalons Borg 1. Absalons Borg


Absalons Borg 2. Absalons Borg

Intro

Dybt nede under Christiansborg slot ligger ruinerne af en helt anden borg, som blev bygget for næsten 850 år siden. Bygherren var biskop Absalon, der omkring 1167 fik København foræret af kong Valdemar den Store...

Dybt nede under Christiansborg slot ligger ruinerne af en helt anden borg, som blev bygget for næsten 850 år siden. Bygherren var biskop Absalon, der omkring 1167 fik København foræret af kong Valdemar den Store. Borgen stod helt til 1369, hvor den blev ødelagt under en krig med de tyske hansestæder. En ringmur på omkring 53 meter i diameter omgav borgen, og den er nogle steder bevaret i 2,5 meters højde. Her ser man de tilhuggede kridtsten, som beklædte muren. Der er stadig rester af huse inde i borggården og en rund bageovn. Fragmenter af søjler stammer formentlig fra borgkapellet. ''Absalon - biskop og kriger'' Absalon (cirka 1128-1201) er en af de helt store skikkelser i danmarkshistorien. Han tilhørte Hvide-slægten og voksede op i Fjenneslev sammen med sin bror Esbern Snare og adoptivbroderen Valdemar, der senere blev konge. Som ganske ung blev han sendt til Paris for at studere, og kun 30 år gammel blev han valgt til biskop i Roskilde. Senere blev Absalon leder af felttogene mod venderne, som endte med erobringen af Rügen i 1169. I 1177 blev han valgt til ærkebiskop i Lund. Det var den højeste gejstlige stilling i Norden. Efter sin død i 1201 blev Absalon begravet i Sorø klosterkirke.