Abrahamsens hus


Søren Abrahamsens hus - villa "Beta".

Intro

Skibsbygmester Søren Abrahamsen byggede sit beboelseshus 1878. Huset fik navnet "Beta", og er i dag familie-og kursuscenter.

I begyndelsen af året 1873 overtager S. Abrahamsen hele skibsbyggeriet og fik efterhånden bygget en anselig flåde af store og smukke skibe, der kom til at vise flaget jorden rundt.

Skibsværftet var da udvidet meget, et savværk var anlagt og nogle agre, der gik under navnet Laust Spilmands toft, blev indlemmet af byggepladsen. Her byggedes to store materialehuse,som i dag er nedrevet.

Da træskibsbyggeriet gik i stå, flyttede Abrahamsen sin forretning til Esbjerg og gav sig til at bygge fiskekuttere.

Kilde:www.Mitfanoe.dk


Søren Abrahamsen var Ridder af Dannebrog og blev æresmedlem af Fanø Håndværker- og Industriforening. Han døde 26. december 1916.