Abrahams Kilde

Intro

Kilden, som ligger i et hedeområde, er opkaldt efter rakkeren Abraham Musen. Den knytter sig derved til de mange rakkerlokaliteter i området. Uklar lokalitet Guide til oplevelser i Ringkøbing Amt, 1983. H.P. Hansen: Natmandsfolk og Kjæltringer, 1920. Hugo Matthiesen: Bøddel og Galgefugl, 1962.

Abrahams Quelle Die Quelle wurde nach dem Schinder Abraham Musen benannt. Sie liegt in einem Heidegebiet und hat daher Verbindung zu den vielen anderen Schinder-Lokalitäten der Dejbjerg-Gegend.

Abrahams Spring This spring is named after Abraham Musen, the tinker. The site, which is located in an area of heath, is thus linked to the many tinker sites scattered around the Dejbjerg region.

''Publiceret''