Abildvig Feriekoloni


Abildvig Feriekoloni


Abildvig Feriekoloni


Morgentoilette


Ved vandpumper


Udskænkning af forfriskninger


Ved stranden

Intro

Flere tusinde børn fra København har været på koloni i de rødmalede bygninger ved Abildvig fra de første indtog stedet i 1919 til samarbejdet med København Lærerforening ophørte i 1981.

Efter en henvendelse fra Frederiksberg Kommunelærerforening i 1917 besluttede Det Classenske Fideicommis at opføre feriekolonier så børn fra København fik mulighed for at komme ud til skov og strand i sommerferien. Fideicommisset opførte bygningerne, anskaffede inventaret og påtog sig vedligeholdelsen af kolonierne, mens lærerforeningerne skulle stå for driften og vedligeholdelsen af inventaret. Københavns lærerforening overtog kolonien ved Abildvig, mens Frederiksberg Lærerforening fik en tilsvarende koloni sydligere i skoven ved Donnemose. I løbet af de omkring 60 år, hvor lærerforeningerne drev kolonierne har flere tusinde børn nydt deres sommerferie her, men i slutningen af 1970-erne var der en vis afmatning i lærerforeningernes interesse for dette frivillige arbejde, og da sundhedsmyndighederne samtidig stillede krav, som Fideicommisset ikke så sig i stand til at opfylde, ophørte samarbejdet i 1981. Derefter overtog KFUM-spejderne i Horbelev brugsretten til Abildvig i en periode, efterfulgt af bl.a. Marie Grubbe Skolen og nu er det Næsgaard Efterskole, der har glæde af stedet.''Publiceret''

''Afpubliceret'' undefined

''Publiceret''