Abildtorpe Mose


Abildtorpe ca 1930


Husvogne i Abildtorpe Mose i 30-erne


Abiltorpe 1981


Abildtorpe 1981

Intro

Abildtorpe Mose.bildtorpe Mose ligger Nordøst for Nakskov og hørte tidligere til Nakskov Landsogn. I dag hedder vejen mellem Mosevænget og Mosevej, Abildtorpe Mose.

Abildtorpe er en tidligere landsby fra Valdemar den Stores tid. Efter Danmark blev samlet, og der var fred for både ydre og indre fjender, tog agerdyrkningen til. Store strækninger blev ryddet, og
nye landsbyer voksede frem. Jorderne blev overdraget Nakskov By af Frederik II i 1577.

Det var i Abildtorpe de første kampe mod svenskerne begyndte i maj 1659 - lige før Nakskov blev belejret.

I nyere tid - dvs. i begyndelsen af 19. årh. stod der mellem de stråtækte huse flere, faste boligvogne for husvilde i kommunen.

I 1960'erne blev området udstykket til typiske parcelhuse i den økonomiske opgangsperiode
efter Besættelsen.