Abelines gård


Abelines gård. Abelines gård er en gamle strandfogedgård


Abelines gård, på afstand. Et eksempel på en firlængede vestjysk klitgård der endnu ligger frit i det åbne klitlandskab

Intro

På Holmlands Klit ved Havrvig finder man den gamle strandfogedgård, Abelines Gård, der i dag er omdannet til museum. Det er et velbevaret eksempel på de mange firlængede vestjyske klitgårde, som midt i 1800-tallet blev opført i området fra Nissum Fjord i nord til Nymindegab i syd...

På Holmlands Klit ved Havrvig finder man den gamle strandfogedgård, Abelines Gård, der i dag er omdannet til museum. Det er et velbevaret eksempel på de mange firlængede vestjyske klitgårde, som midt i 1800-tallet blev opført i området fra Nissum Fjord i nord til Nymindegab i syd. Klitgårdene, som indeholder mange arkitektoniske kvaliteter, var altid grundmurede og stråtægte med stuehuset mod syd. Mange af gårdene er i tidens løb forsvundet, og de fleste er i vore dage tæt omkransede af moderne sommerhusbebyggelse. Abelines Gård ligger endnu frit i det åbne og vidtstrakte klitlandskab, som kendetegnede vestkysten i 1800-tallet. ''Enlig mor på strandfogedgården'' Abeline Christensen (1870-1957) har lagt navn til museet 'Abelines Gård'. Det var ægtemanden Laurids bedsteforældre, der påbegyndte opførelsen af gården i 1854, og Abeline og Laurids overtog gårdens drift i 1890 med de mange vigtige opgaver, som knyttede sig til strandfogedhvervet. Efter mandens tidlige død i 1904 sad Abeline tilbage på gården som enke med fem børn i alderen 6 til 13 år. Hun fortsatte landbrugsdriften af strandfogedgården, og fra 1920'erne supplerede hun sine indtægter fra sommergæster, som blev indlogeret på gården. Abeline boede på gården hos sin søn og svigerdatter til sin død. I 1974 tog lokale kræfter initiativ til at oprette et klitgårds- og strandfogedmuseum på Abelines Gård.