Aastrup


Aastrup. Aastrup

Intro

Herregården Aastrup blev grundlagt kort før 1540 af Erik Krabbe, som muligvis også har opført nordfløjen i den nuværende hovedbygning. Østfløjen med port er bygget for Enevold Kruse i 1613. I 1842-86 tilhørte godset greve Frederik Vilhelm Dannemand...

Herregården Aastrup blev grundlagt kort før 1540 af Erik Krabbe, som muligvis også har opført nordfløjen i den nuværende hovedbygning. Østfløjen med port er bygget for Enevold Kruse i 1613. I 1842-86 tilhørte godset greve Frederik Vilhelm Dannemand. Han tilføjede en kort sydfløj og udstyrede de gamle fløje med takkede gavle og kviste inspireret af bygninger fra 1500-tallet. Stilen var højeste mode midt i 1800-tallet. Hele anlægget er i to etager. Grev Dannemand testamenterede godset til en stiftelse, Aastrup Kloster. Herregården var bolig for ugifte kvinder fra Dannemands død i 1888 til 1983. ''Den uægte kongesøns kloster'' I mange hundrede år havde danske konger ikke bare dronninger. De havde også officielle elskerinder. Den sidste var Bente Frederikke Rafsted, Frederik den Sjettes maitresse eller elskerinde. De fik fire børn sammen, som kongen også vedkendte sig. En søn fik navnet Frederik Vilhelm Dannemand og blev udnævnt til greve. Han købte Aastrup i 1842. Grev Dannemand var gift tre gange, men børn blev det ikke til. Han testamenterede godset til en stiftelse for enker og frøkner, som enten var slægtninge til ham eller én af hans koner, eller døtre af danske officerer. Stiftelsen ligner de adelige jomfruklostre, men var altså for folk af en lidt mindre fin baggrund.