Aasgaard (Skast)

Intro

Aasgaard er én af 3 gårde, der omkring 1750 lå i Aas lige syd for Skast.

Omkring 1750 var der tre gårde i Aas syd for Skast. På den ene af gårdene sad sognefoged for Skast sogn, Christian Beyer, og hans søn Claus Beyer overtog gården ved udskiftningen i 1773. Ved gården findes der to ledpæle til minde om udskiftningen, hvorpå der står: ”Velsigne Gud fra Aar til Aar. Vort Land og Sand vor Huus og Gaar. Alt, hvad vi har og hvad vi faar. Claus Beyer He Maria Beyers Anno 1773 da blef Landet skift.” Hans søn, Andreas Beyer, sammenstykkede o. 1820 de tre gårde til en gård, nemlig Aasgaard. Sønnen Claus Beyer overtog gården i 1844 og opførte i 1856 det nuværende stuehus. [http://www.kulturarv.dk/vadehavet-kulturarvsatlas/kulturmiljoeer/skast-landsby/" target="_blank Kulturarvsstyrelsen - Skast Landsby]