Aarup


Bredgade i Årup, 2005


Årup Kirke, 2005


Årup Apotek, 2005


Aarup Mølle. Billedet tilhører Erling Lykke

Intro

Aarup er nævnt første gang 1425 i formen Odorpp. Forleddet er navneordet a, som betyder å. Efterleddet er ’-torp’, der betyder udflytterbebyggelse.