Aalykkeskolen


Ålykkeskolen


Ålykkeskolen

Intro

Aalykkeskolen på Ålykkegade 2 blev bygget i 1904, hvor den var Koldings Drengeskole. Senere udvidede man, og i dag har skolen også været for piger i mange år.

I 1904 blev sydfløjen og gymnastiksalen bygget. Tegnet af arkitekt Johan Christian Fussing. Fra skolegårdssiden tegner sig en stor symmetrisk bygning, der har træk fra Italiensk renæssance, hvor fokus var på rationalitet og geometri . Dekorationen her er enkelte murstensudspring og pudsede partier. Over de øverste buede vinduer er de pudsede partier omkranset af strigente detaljer i murstenene. I gavlen brydes den store flade af et enkelt fremspring, der giver bygninge et løft. Det store tagudhæng hviler på et gennemgående enkelt gesimsbånd af de røde mursten. I gymnastiksalsbygningen, der ligger frit i gårdrummet, gentages de samme grundelementer. Den symmetriske gavl udviser en streng lukkethed.

Aalykkeskolen blev indviet i 1904, dengang fik den navnet Kolding Kommunale Drengeskole, navnet hang ved indtil 1945, hvor det blev ændret, da man begyndte at undervise både drenge og piger. Skolen er tegnet af arkitekt Johan Christian Fussing. Der er dog ændret meget siden 1904, og skolen er blevet bygningsmæssigt udvidet i 1956, 1970 og 2004. Under Anden Verdenskrig var Aalykkeskolen, som mange andre skoler, helt eller delvist beslaglagt af tyskerne, hvilket betød, at undervisningen i reduceret omfang blev gennemført i forskellige lokaler rundt om i byen. Elevtallet steg voldsomt i efterkrigstiden som følge af de store årgange, og i 1955 måtte skolen udvide. I 1980'erne var skolen dog lukningstruet, men i 2004 fik Aalykkeskolen bevilget en ny stor udvidelse, da en pavillon opført i 1969/1970 blev nedrevet for at give plads til en ny indskolingsfløj og nyt bibliotek.