Aalborgmanden


"Aalborgmanden" på trappen til administrationsbygningen, Boulevarden 13 set mod syd. Granitstatuen af en middelalderlig væbner er udført af billedhuggeren Siegfrid Wagner.


"Aalborgmanden" ved indgangen til Aalborg Kommunes administrationsbygning.

Intro

Når Aalborg bys borgere skal ind på Administrationsbygningen på Boulevarden, møder de ved trappen en bøst udseende herre i granit, "Aalborgmanden ", der lægger de korslagte arme på et stort skjold med Aalborgs byvåben. Statuen er udført af billedhuggeren Siegfried Wagner.

''En miniature Aalborgmand'' Da Marius Andersen var borgmester i Aalborg i perioden 1945-1954 ønskede byrådet at indstifte en hædersbevisning. Her var Aalborgmanden derfor oplagt at benytte til en sådan hæder. Man fik fremstillet små statuetter af Aalborgmanden, men da fabrikken ikke havde sikret sig rettigheder fra Siegfried Wagners arvinger, anlagdes en retssag. Aalborg Kommune blev dømt til at betale en erstatning på 3600 kr. Samtidig måtte formue og de første oplag af miniature Aalborgmanden destrueres. Senere kom det i orden med arvingerne og der blev produceret små Aalborgmænd af Bing og Grøndahl porcelæn, som i 1964 og indtil i dag er helt legale at uddele. Hædersbevisningen uddeles til folk, man gerne vil vise en opmærksomhed i byens navn og til folk der på en eller anden måde har gjort en indsats for Aalborg. ''Den første pris'' Den første pris blev i september 1964 givet til den engelske prinsesse Margaret i forbindelse med hendes besøg i Aalborg på den britiske uge i Aalborg. Ved samme lejlighed fik daværende trofølger, prinsesse Margrethe og prinsesse Benedikte en '''Aalborgmand. '''Der blev også sendt en til lillesøster Anne-Marie i Grækenland. Den er gennem tiderne blevet givet til en række besøgende fra Aalborgs venskabsbyer, afgåede byrådsmedlemmer. I forbindelse med Rebildfesten gives Aalborgmanden til den dansk-amerikaner der udnævnes til borgmester for en dag. Se en liste over uddelinger her: [https://www.aalborg.dk/media/9571521/liste-over-modtagere-af-aalborgmanden.pdf https://www.aalborg.dk/media/9571521/liste-over-modtagere-af-aalborgmanden.pdf]

'' ''''Aalborg Stiftstidende 11. april 1976, 3. sektion side 9'' ''Aalborg Kommune: '' [https://www.aalborg.dk/om-kommunen/aalborgmanden https://www.aalborg.dk/om-kommunen/aalborgmanden] ''[https://www.aalborg.dk/media/9571521/liste-over-modtagere-af-aalborgmanden.pdf Liste over modtagere af miniature Aalborgmand]'' ''[http://www.aalborgstadsarkiv.dk/AalborgStadsarkiv.asp?Soegestreng=0A91B8aalborgmanden2C72M73D61L8Billede1L83N64O55F4 Se flere billeder fra Aalborg Stadsarkiv af Aalborgmanden] ''

Kunstneren bag Aalborgmanden er Siegfried Wagner, født i 1874. Han arbejdede som ung på Bissens Atelier. Senere blev han elev hos den store maler og kunstner J.F. Willumsen hvilket gav ham et vist kunstnerisk omdømme. Som 20-årig var han med på den første Charlottenborg udstilling og i årene derefter deltog han i en række udstillinger i udlandet. ''Nordjylland'' I Nordjylland har Siegfried Wagner også bidraget med reliefferne på retsbygningerne i Aalborg og Hobro. I fællesskab med tidligere kongelige bygningsinspektør Ejnar Packness udførte han i 1947 med det smukke mindesmærke i Aars for fem faldne frihedskæmpere.