Aalborg Portland


Aalborg Portland. Aalborg Portland

Intro

Aalborgs silhuet præges af høje, rygende skorstene. De fleste tilhører cementfabrikken Aalborg Portland. Hele området er præget af virksomheden med kridtgravende og de store roterovne. I Aalborg Portlands branche er Danmark teknologisk førende...

Aalborgs silhuet præges af høje, rygende skorstene. De fleste tilhører cementfabrikken Aalborg Portland. Hele området er præget af virksomheden med kridtgravende og de store roterovne. I Aalborg Portlands branche er Danmark teknologisk førende. Virksomheden kom til at repræsentere et skifte, der prægede dansk industri omkring 1900. Da begyndte de store virksomheder at lægge vægt på planlægning og ny teknologi. Blandt andet installerede Aalborg Portland som de første i Europa to roterovne i 1896. Det betød, at produktion og produktivitet voksede dramatisk. Da forbruget af cement for alvor begyndte at stige, blev Aalborg kendt som "byen med de rygende skorstene". ''Fabrikken med de bedste forudsætninger'' Aalborg Portland blev etableret af manufakturhandler Hans Holm fra Aalborg og ingeniør Frederik Læssøe Smidth, stifteren af F.L. Smidth. Aktieselskabet Aalborg Portland-Cement-Fabrik blev stiftet i 1889. Virksomheden blev hurtigt den førende cementfabrik i Danmark. Den havde alle forudsætninger for at producere cement. Der var let adgang til kridt og ler – og en havn. I dag er det verdens største eksportør af hvid cement. Dansk cementindustri kan føres tilbage til 1840'erne. I dag er kun Aalborg Portland tilbage. Før 1900 brugte man cement til fundamenter. Med udviklingen af jernbeton kunne man også bruge det i bærende konstruktioner. I første omgang primært til siloer og fabrikker, for eksempel Brede Klædefabrik. Siden også til boliger i stor stil.